De gode karaktertræk og menneskelige egenskaber kommer IKKE af sig selv, men udvikles fra de stimuli barnet udsættes for

- Så måske bør du overveje om det er noget du vil overlade til skolen, medierne og samfundet…

 

Hvad i alverden mener du med stimuli og hvorfor er det vigtigt?

 

Stimuli er alle de påvirkninger som du er blevet udsat for, fra forældre, skolelærere, omgangskreds, medierne og samfundet.

Alle dine vaner og overbevisninger består derfor af én stor pærevælling af ting som dine forældre har sagt til dig mange gange, de ting som du har set dem gøre og alle de andre “erfaringer” du har gjort dig. Og selvfølgelig alle de vaner og overbevisninger du har tilegnet dig senere i livet.

Et godt karaktertræk er en slags kategori, der repræsenterer en menneskelig værdi; fx venlighed, optimisme eller selvrespekt.

Summen af alle de vaner, overbevisninger, tanker, følelser og handlinger som man oplever, udlever og/eller udtrykker kan så kategoriseres som et karaktertræk. Udviser du venlighed både i det indre og det ydre, så kan du siges at besidde karaktertrækket venlighed.

Man fødes med evnerne til at udvikle alle karaktertræk, men kun dem der bliver stimuleret, bliver udviklet.

 

Lad mig forklare med et eksempel:

Johannes er 8 år og skal cykle alene i København for første gang. Da han ikke kender trafikreglerne starter han med at se på de andre cyklister.

Hvis du kender til cykelsituationen i KBH, så ved du at Københavnerne har udviklet deres helt egne regler og alle har deres egen fortolkning…

Måske ved du nu hvor jeg vil hen med eksemplet - Johannes ser på de andre cyklister og lærer reglerne ud fra hvordan de gør.

Så han VED nu at det både er OK at køre over for rødt, cykle på fortovet og på cykelstien i den modsatte retning. Nu er det jo en historie, så vi leger at Johannes observerer de andre cyklister i 8 år og er nu fuldstændigt overbevist om han ved hvilke regler der gælder, da han jo har set det igen, igen og igen, hver eneste dag i 8 år.

Og hvad så?

Johannes har nu tilegnet sig en opfattelse, som bestemmer hvordan han cykler. Når han så skal prøve at cykle i KBH, så vil han uden at tænke over det, helt automatisk cykle i overensstemmelse med de “regler” som nu er en indgroet del af Johannes.

På samme måde er alle andre automatiske vaner tillærte. Er du vokset op i en familie, hvor “livet var hårdt”, det var OK at brokke sig og skyde skylden på samfundet, regeringen og naboen, så er sandsynligheden for at du hælder til den pessimistiske side ret stor.

Har du været rigtigt uheldig, så har dine forældre måske ligefrem sagt til dig at du var dum og grim og aldrig ville blive til noget. DÉT er blevet din virkelighed og din grundlæggende overbevisning og syn på livet.

Forstå mig ret, jeg siger ikke at det været sådan for dig, jeg prøver blot at demonstrere pointen ud fra det ekstreme tilfælde.

 

Automatik

Pointen er at de automatiske programmer som styrer din adfærd er tillærte og kombinationer af disse programmer bliver til dine karaktertræk. Hvis ikke du gør en bevidst indsats for at dirigere udviklingen af dit barns karaktertræk, så overlader du det til skolen, samfundet, medierne og det miljø der findes i din egen familie.

Med den stigende tendens i samfundet til, at både børn og voksne bliver stressede og går ned med flaget i jagten på de gode skolekarakterer og den perfekte profil på sociale medier med 1.000’vis af “likes”, så har jeg på ingen måde lyst til at “samfundet” skal stå for mine egne børns mentale udvikling!

Og det er derfor at vi har udviklet TankeTræningsprogrammet: 

 

SE dit Barn

 

Med TankeTræningsprogrammet kan DU gøre noget aktivt for at dit barn (der er 6-10 år) udvikler de bedste karaktertræk og gode menneskelige egenskaber, som fx selvdisciplin, taknemmelighed, venskab og selvrespekt.

I eBogen: Sådan giver du dit barn et positivt livssyn bliver du præsenteret for de 3 kendsgerninger der er fundamentet i SE dit Barn og som du kan bruge til at skabe sunde tankemønstre og trivsel i familien.

eBogen koster kun din mail:

Få eBogen her