Persondatapolitik

Hos Rewire ApS bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.


Kontakt og persondataansvarlig

Rewire ApS er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder Seditbarn.dk, nyhedsbreve, Sociale Medier mv. Du kan til enhver tid rette henvendelse via nedenstående.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om "Dine rettigheder" først.


Firma:

Rewire ApS

Skinderskovvej 10

2730 Herlev

CVR. nr. 40848681


Persondataansvarlig:

Jonas Napier

Mobil: 42952698

jonas@rewireaps.dk 


Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

Seditbarn.dk ligger på en online platform som drives af Simplero.com i USA. Denne platform bruges til udsendelse af nyhedsmails, din registrering som bruger på Seditbarn.dk, behandling af betalinger og brug af vore services. Simplero.com er databehandler for os og lever op til principperne for Privacy Shield der sikrer retmæssig indhentning, brug og opbevaring af persondata og udveksling mellem EU lande og USA. 

Seditbarn.dk bruger ydermere Zapier.com, Stripe.com og Google Drive til databehandling og betalinger mv., som alle er virksomheder i USA. Disse services er derved ligeledes databehandlere for os og er certificerede Privacy Shield virksomheder der sikrer retmæssig indhentning, brug og opbevaring af persondata og udveksling mellem EU lande og USA. 

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.


Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, f.eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail på jonas@rewireaps.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.


Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi gennemsigtig information om disse, samt formål og lovhjemmel.


Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.


Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.


Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.


Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.


Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.


Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.


Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til Rewire ApS, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside