SE dit Barn ønsker:

“At alle mennesker – børn som voksne – lærer at vi med TankeTræning kan forandre vores tanker
og udvikle præcis de personlige egenskaber og karaktertræk som vi ønsker.”

Med TankeTræning giver vi dig og dit barn mulighed for, at træne en række personlige egenskaber og karaktertræk som er til gavn for både Jer selv og menneskeheden.

Siden 2015 har vi arbejdet på at skabe og forfine SE dit Barn til det produkt du ser i dag. Der vil løbende komme flere temaer i SE dit Barn, øvelser i TankeTræning, artikler, workshops, foredrag og meget mere.

Dette er blot begyndelsen!

Elsebeth Gronemann

 Psykolog (Cand.Psych.) / Mentaltræningsekspert

  • Har i 35+ år arbejdet med Voksne i Vækst. De seneste 30 år i forbindelse med tankeprocesser
  • Ser den skabende tanke som menneskets vigtigste overlevelsesredskab
  • Er inspireret af vestlig psykologi og østlig filosofi – både fra studier og fra årlige rejser til Indien gennem 20 år
  • Er optaget af Årsag-Virkning-processen. At tanken er årsag, som altid har en virkning
  • Ser udvikling af værdibaseret tænkning og menneskelige karaktertræk som vores fremtid

Elsebeth arbejder med kognitiv terapi, som primært handler om at ændre tankemønstre.

Processen lærer os at få kontrol over tankens indhold, så vi bevidst kan svække det negative og styrke de positive tanker.

Elsebeth tilbyder sessioner og kan kontaktes på elsebeth@seditbarn.dk eller tlf. 26255037

Jonas Napier, CEO

 Cand.Scient., far til 4 og tidligere prof. volleyballspiller

  • Volleyballlandsholdspiller 1997-2010 og udlandsprofessionel 2001-2006 i Holland, Portugal, Belgien, Tjekkiet, Italien og Frankrig 
  • Flere gange Danmarksmester, Pokalvinder og Nordisk mester i volleyball, samt Danmarksmester i beachvolley 
  • Har gennem hele sportskarrieren anvendt og eksperimenteret med forskellige former for mentaltræning 
  • Er fascineret af kvantefysik og idéen om at alting består af energi, samt at vi skaber vores egen virkelighed 
  • Arbejdet 7 år som miljørådgiver - brænder for en bæredygtig planet, innovation og at udbrede kendskabet til Bevidst TankeTræning

SE dit Barn metoden

Gennem vores tanker og forestillinger konstruerer vi den indre og ydre verden. 

-Irene Henriette Oestrich, psykolog

 

SE dit Barn har sit teoretiske og praktiske fundament i Kognitiv Terapi kombineret med afspændings- og visualiseringsteknikker.

Som psykolog har Elsebeth gennem 30 år mødt utallige voksne, som har ændret sig selv og deres liv ved at lære om Tanken og hvordan den fungerer. 

I den terapeutiske proces har man fokus på destruktiv adfærd, følelsesmæssig ubalance og andre negative tilstande hvor kognitive metoder og strategier er yderst anvendelige. 

Men undervejs blev det tydeligt for Elsebeth at læren om Bevidst Tænkning ikke alene kan forbedre livet for de “syge”, men i allerhøjeste grad er et stærkt værktøj til at gøre det, der allerede er OK, endnu bedre. 

Mine tanker i dag skaber min virkelighed i morgen. 

Med andre ord kan vi bevidst skabe, hvem vi vil være i fremtiden. 

I disse år ser vi øget opmærksomhed og indsats rettet mod forebyggelse af fysisk, psykisk, social og mental sundhed og sammenhængen mellem disse.

Østlige traditioner og tidligere tiders lægekunst og filosofi kendte til denne forbindelse, som moderne forskning nu er ved at kortlægge.

I SE dit Barn har vi sammensat en række af de teknikker, som har været kendt og virksomme i årtusinder. Vi bygger bro mellem svundne tiders helbredelses- og udviklingsmetoder og moderne videnskabelig forskning. 

Børnene får muligheden for at erfare og erkende deres egne indre medfødte værdier, som kan bidrage til personlig, social og moralsk udvikling.

Som forælder bliver du bevidst om at barnets personlighed og adfærd ikke ligger fastlagt fra fødslen, men formes og dannes løbende igennem hele livet.

 

Har du forslag, idéer eller feedback vil vi meget gerne høre fra dig.

Send en mail til support@seditbarn.dk

Vi håber at høre fra dig!