Mod

Med TankeTræningsØvelsen Mod forstærker du din positive opfattelse af dit barn.

I Øvelsen SER du Modet i barnet. Du SER barnet have evnen til at blive et selvstændigt ansvarligt individ. 

Og selv træner du din egen forventning til at dit barn har Mod.

Efterhånden vil dit Mindset forandres, og du vil SE dit barn:   

  • være beslutsom 
  • træne og fejle, for til sidst at kunne