Slå ikke tiden ihjel

tid smelter

Spilder du din tid uden bevidsthed og klarhed over hvordan du bruger den, kan du ikke vurdere om du bruger den klogt.

Vi må administrere de 24 timer vi har fået stillet til rådighed. Spild den ikke, tid er liv.

Har du for mange hverdagsaktiviteter?

Har du plottet for meget ind i din kalender? 

Skal du hele tiden være i gang? Ja, så bliver dit liv mere en gøren end en væren. Er der så meget der skal gøres og ordnes, så du slet ikke får tid eller overskud til blot at være til stede, være nærværende og leve de værdier som betyder noget for dig? 


Tænk over hvad det betyder for dit familieliv.


Bevidstgør hvor du spilder din tid. Har du fx overblik over hvor meget (meningsløs) tid du bruger på nettet på at bekymre dig, brokke dig, føle skyld, frygt eller vrede ? 

Har du bevidsthed om hvordan du bruger din tid, kan du hele tiden spørge dig selv om du bruger den klogt.

Og det er noget man kan træne. Selv børn kan i en tidlig alder lære at tænke på en måde der opbygger en sund livsstil.   

Med SE dit Barn kan familien sammen manifestere, det som familiesystemer altid har bygget på: kærlighed, samarbejde og respekt.

I eBogen: Sådan giver du dit barn et positivt livssyn bliver du præsenteret for de 3 kendsgerninger der er fundamentet i SE dit Barn og som du kan bruge til at skabe sunde tankemønstre og trivsel i familien.

eBogen koster kun din mail:

Få eBogen her


De bedste Tanker

SE dit Barn