Du sidder til en familiefest og onkel Ole siger…

7 onkel ole

Én person kan reagere med vrede, en anden med kærlighed. 

Andre igen med frygt, gengældelse eller depression. 

Alle disse forskellige sindstilstande kan være reaktioner på én og samme situation og hver af disse sindstilstande kan udløse forskellig adfærd og handlinger.

Alt sammen styret indefra af Tanken.

Det indre styrer det ydre. 

Jeg siger ikke hvad onkel Ole sagde, men vi har alle sammen oplevet situationer der udløste vidt forskellige reaktioner - som var mere eller mindre hensigtsmæssige. Men alle var de styret indefra af Tanken. 

Indser du, at du har brug for ændring af dine reaktioner, adfærd og handlinger i det ydre, må du forandre i det indre.

Hvad er så det indre?

Det er sindet.

Alle dine tanker og følelser, ideer, måder at opfatte på, reaktioner, holdninger, fordomme, antagelser, overbevisninger, mønstre og alt andet du har lært at tro på som en sandhed.

Noget er bevidst andet er ubevidst.

Noget gavner dig, noget skader dig.

Noget hjælper dig fremad, andet hæmmer og blokerer dig.

Uanset hvad det er, er det styrende for dit liv og din færden.

For eksempel vil en person med et forladtheds-mønster have en ganske bestemt adfærd.

Det kunne være at lukke af og være afvisende i mødet med andre.

Tanken, som skaber adfærden siger: “jeg har ikke lyst til at blive forladt igen”.

En person med et handlingslammelses-mønster kunne have en tanke der siger: “Hvis jeg begår fejl, er jeg en fiasko”.

En person med et handlingsmønster der fører til stresstilstande, kunne have en tanke der siger: “Jeg er er nødt til at gøre andre tilpas”.

Det der foregår i det indre får konsekvenser i det ydre, og for at kunne beherske og mestre det der sker i dit indre, må vi træne os i at blive mere vågne og bevidste.

Med TankeTræning bliver vi mere bevidste om, hvilke Tanker vi giver opmærksomhed og hvilke konsekvenser det får for vores reaktioner og handlinger.

Og derfra kan vi ændre de negative mønstre!

I eBogen: Sådan giver du dit barn et positivt livssyn bliver du præsenteret for de 3 kendsgerninger der er fundamentet i SE dit Barn og som du kan bruge til at skabe sunde tankemønstre og trivsel i familien.

eBogen koster kun din mail:

Få den her

De bedste Tanker

SE dit Barn