Så et TankeFrø og få det bedste frem i dit barn!

Tænk hvis du kunne GØRE NOGET for at få det bedste frem i dit barn...

Tænk hvis du kunne fremelske dit barns positive evner og positive karaktertræk…

Det KAN lade sig gøre, for personligheden kan dannes og formes livet igennem… når bare man ved hvordan man gør.

Tænk hvis du kunne så et “frø”, der medførte at dit barn ville vokse op med en indgroet tiltro til sit eget indre værd, og taknemmelighed og glæde over livet.

Redskabet er Mental Træning
- Træning af Tanken

Tanken har sin indflydelse på vores liv, hvad enten den er trænet eller ej. 

Hver en tanke vi tænker har magt, så vi skal på ingen måde undervurdere Tankens Kraft. 

Hver en tanke, der hyppigt dukker op i vores sind, påvirker vores følelser og adfærd - ja hele vores sindstilstand, som igen påvirker vores trivsel og livskvalitet.

Så selvom tanken er usynlig, har den en voldsom magt.

Et utrænet tankeliv er som oftest overladt til tilfældighederne eller styret af vaner.

Bevidst indflydelse på vores tankeliv kan forvandle vores følelser, adfærd og sågar vores livsomstændigheder.    

Bevidst indflydelse på vores tanker kan ændre vores måde at anskue verden på - det gælder også opfattelsen af vores børn!   

Prøv at se her hvad der skete i et eksperiment, hvor en gruppe lærere blev fodret med en bestemt opfattelse:

Det store eksperiment

Psykologen Robert Rosenthal ville i 1960'erne undersøge, hvad der sker, hvis man planter særlige forventninger hos læreren til tilfældigt udvalgte elever.

Han udførte et eksperiment med alle børn fra 1. til 6. klasse i en folkeskole i Californien.

Eleverne gennemgik en omfattende test, men hos 20 % af eleverne manipulerede han målingerne, så deres testresultater så bedre ud. 

En gruppe nye lærere, der ikke kendte børnene, kom nu til. 

På baggrund af testresultaterne blev de nye lærere fra skoleårets start forledt til at tro, at disse navngivne elever (som i virkeligheden var tilfældig udtrukket) var intellektuelle talenter, som ville udvise fremgang i løbet af skoleåret. 

Da skoleåret var omme, fik alle elever igen den samme test. 

Det sås nu, at de udvalgte elever havde forbedret sig betydeligt mere, end de andre elever. 

De elever, som lærerne havde særligt positive forventninger til, havde en større intellektuel vækst end den anden gruppe. 

Forskellen var markant!  

Der tegnede sig et billede af lærernes adfærd over for de "talentfulde" elever. 

De var typisk venligere, mere opmærksomme, lyttende og hjælpsomme og gav mere plads og længere taletid. 

Alt i alt fik disse elever mere opmærksomhed og anerkendelse.

Rosenthals forskning viser, at lærerens grundlæggende indstilling og tro på børnenes forudsætninger og intellektuelle talenter påvirker deres fremgang. 

Huberts rejser har ikke fokus på at udvikle intellektuelle sværvægtere, men at fremelske latente positive karaktertræk. 

For ifølge Rosenthals eksperimenter må vi konkludere, at også de tanker, opfattelser og forventninger vi som forældre har til vores børn, påvirker dem.

Fordi vi ser verden på vores egen måde, opfatter og tolker det vi ser, er det bestemt ikke lige meget om du lægger mærke til det ene eller det andet. 

For der er en verden til forskel om du ser muligheder eller mangler. Succes eller fiasko. 

Som bekendt; Afhænger det af øjnene der ser.

Det fantastiske er, at hvis vi ændrer vores opfattelse, ja så ændrer vores oplevelser sig også. 

Tankefrø

I eksperimentet blev lærernes forventninger plantet i dem, uden at de var klar over det. 

Man plantede en idé, en tanke, i lærernes sind. 

Der blev sået tankefrø i deres sind

Tanker er som frø der bliver sået i vores sind. 

Hvad enten du føler ro og ligevægt eller smerte og frustration er årsagen tankefrøets kvalitet.

Vi har sået citron eller jordbær. 

Frugterne vil være sure eller søde alt efter frøets karakter. 

Solen får frøet til at spire, vokse og gro, for til sidst at bære frugt - solen var den samme, men resultatet afhænger af hvad du såede. 

Vi høster som vi sår! 

Vi som forældre kan gøre brug af denne kendsgerning og bevidst plante en ny indstilling til vores børn i vores eget sind, og få den opfattelse, som vi koncentrerer os om at få.

Du kan så tankefrø i dit eget sind der leder til at du skaber en stemning af tillid, åbenhed, accept og kærlighed, og SER dit barn gennem "glædesbriller" og "taknemmelighedsbriller" - og det bliver det herligste syn af alle!

Vi kan så gode tanker som tålmodighed, venlighed og tolerance som vi gøder og vander ved hjælp af vedholdenhed og opmærksomhed.

Vi kan beslutte at se glæde og skønhed overalt, se muligheder, med optimisme og glæde, med troen på en lys fremtid. 

Men træning skal der til...
- sæt forvandlingen i gang med Mental Træning.

For de flestes vedkommende har vi meget lidt kontrol over, hvilke tanker der hersker i vores sind. 

Hvis vi tænker negative tanker, er det fordi vi ikke har taget os tid til at øve i at fokusere på det positive. 

For tanken er som enhver anden muskel i kroppen - brug den eller sæt den over styr - træner du ikke tanken bliver den svag.

Mentaltræning er at lære at tænke på en ny måde. 

For vi kan kun ændre vores liv, hvis vi er villige til at ændre vores tanker. 

Men det kræver øvelse - uden øvelse opnår vi ingenting. 

Øver vi lidt opnår vi lidt - øver vi meget opnår vi meget.

Dit indre Mentale Kontrolrum

Det Mentale Kontrolrum er et sted i dit indre, hvor du kan kontrollere og styre de tanker, der skal føre dig frem til dine ønsker og mål

I den Mentale Træning øver vi i det indre… vi træner i at forme og skabe fremtiden. 

Her er alt muligt, her fremelsker vi bevidst de positive konstruktive tanker i den indre verden. 

Her forestiller vi os levende billeder af alt hvad vi ønsker og bringer os i en tilstand af total forventning…

Vi fremmaner en forvisning om, at ønsket vil have sin virkning og vise sig i det fysiske liv.

Du sår Tankefrø i dit eget sind, og jo oftere frøet bliver vandet og gødet (ved gentagelse af tanken), jo stærkere slår frøet rødder. 

Når frøet har vokset sig stærkt, bliver din opfattelse af dit barn, din holdning, indstilling og adfærd derefter. 

Du SER dit Barn i et nyt lys og du SER dit Barn blomstre    

Prøv Mentaltræning

Et billede siger mere end 1.000 ord og en prøve er bedre end 1.000 siders forklaringer…

Vi har lavet en StartPakke til dig, hvor du både kan prøve mentaltræning med fokus på dig selv og mentaltræning hvor du kan træne i at SE dit Barn i et nyt lys.

Mentaltræning for Forældre - StartPakken indeholder 2 mentaltræningsøvelser for forældre, samt uddybende tekster:


Livsenergi

Denne mentale øvelse vil hjælpe dig til at slappe af og opnå kontakt til en ny stærkere kraft og energi - som du vil mærke brede sig ud i hele kroppen. 

Du vil føle dig styrket i både krop og sind - du vil føle dig værdifuld og levende som aldrig før. 

Og du vil mærke hvor vidunderligt det er at være DIG!


SE dit Barn i et nyt lys

I denne øvelse bliver du præsenteret for hvordan du ved at ændre dit fokus og forandre din indstilling, vil SE dit Barn i et nyt lys. 

Du vil SE et strålende dejligt barneansigt og du vil mærke hvordan du fyldes med glæde og kærlighed ved dette smukke syn.

Med øvelsen åbnes nye døre, fordi du SER dit barns enorme potentiale:

✔️ du SER styrker og talenter

✔️du SER egenskaber og evner, som vil være til gavn for dit barn og  helheden 

✔️ de allerfineste personlige kvaliteter bliver hentet frem i lyset    

✔️ du SER barnet i et nyt lys, fra en helt ny vinkel, med forståelsen af og troen på, at barnet kan vokse og udvikle sig og udfolde selvværd, glæde og indre ro.

Bestil her for 249,- kr