FAQ

Igangværende Lektion
Kursus indhold
Kursusindhold

Hvad sker der hvis jeg falder i søvn?

Det kan ske, at du falder i søvn og det er helt OK. Underbevidstheden tager stadig budskabet ind, selvom man sover. Det er faktisk ret fantastisk og det er noget du kan læse mere herunder:

I 1970’erne arbejde den amerikanske kirurg David Cheek med fokus på det han kaldte “underbevidst opfattelse”. Ud fra sine oplevelser med bevidstløse patienter erfarede han, at mennesker opfattede ord der blev sagt i deres nærhed, selvom de var i koma, sov eller var under bedøvelse.

Cheek talte til patienterne, mens de var i narkose og fortæller:


“Jeg fortsætter med at tale til patienten under operationen og fortæller dem om hele forløbet og sikrer mig at de samarbejder, når jeg har brug for det. For eksempel kan jeg bede dem med at holde op med at bløde eller sænke blodtrykket”.


-B.Siegel, Kærlighed og heling, 1990


Også psykologen Henry L. Bennet (i 1980’erne) har stået for en del forskning på dette felt. Hans undersøgelser viste at selv i fuld narkose blev de auditive baner i hjernen ikke berørt, dvs. hørelsen. Ej heller den auditive cortex, hvor betydningen registreres.

Altså kunne patienterne både høre og forstå hvad der blev sagt. Yderligere forskning har vist, at informationerne bearbejdes på et underbevidst niveau og kan påvirke senere adfærd, holdninger og helbred.

Falder du i søvn, mens du hører en øvelse vil Underbevidstheden alligevel modtage de budskaber du hører

Dit udbytte af en øvelse vil dog være størst, hvis du er vågen når du hører øvelsen, fordi du derved træner din aktive opmærksomhed. 


Tal til dit barn når det sover

Du kan gøre brug af dette fantastiske fænomen og tale til dit barn når det sover! Eftersom Underbevidstheden tager det hele ind, så har du en gylden mulighed for at indprente positive budskaber i dit barn.

Læs TankeLektionen "Tal til dit barn når det sover" >>>