FAQ

Igangværende Lektion
Kursus indhold
Kursusindhold

Jeg kan ikke "SE" noget / jeg kan ikke visualisere

I øvelserne bliver du bedt om at SE dit barn i forskellige situationer. Det kræver træning at kunne se noget med sit indre blik. Så hvis du “ikke kan se noget”, så er det nok at “tænke” de billeder der bliver sagt, det virker stadig...

Din evne til at visualisere kan ligesom alle mulige andre evner, trænes - så det bliver nemmere jo mere du øver dig.