Igangværende Lektion
Kursus indhold

Visualisering

I Det Mentale Kontrolrum® (et "sted" i det indre) gør vi brug af forestillingsevnen, som er evnen til at skabe billeder af det vi kender og det vi ikke kender. 

Forestillingsevnen anvendt bevidst, er det vi kalder visualisering. Formålet er at forstærke tanken og påvirke krop, følelser og handling. 

I øvelsen guides du til at lede din tanke- og billeddannelse hen mod målet: SE dit dejlige glade barn.

Billederne sætter sig i Underbevidstheden og bliver styrende for tanker, følelser og handlinger. Forklaringen er, at Underbevidstheden ikke er i stand til at skelne mellem forestillingsbilleder og virkelighed. 

Det du tænker siger og tror på igen og igen tror Underbevidstheden på og lidt efter lidt viser det sig i den ydre verden.

Intet har så stor betydning, som de tanker vi tænker
- også tanker om vores børn.


Du kan plante en ny opfattelse af dit barn i dit eget sind.

Du kan gør noget ekstraordinært.

Du kan støtte dit barn i at udvikle kvaliteter som glæde, livsmod, selvværd og indre tryghed, der danner fundamentet til et meningsfyldt liv.

Kurset her er en indføring i Tanketræning og dit indre Mentale Kontrolrum - et sted i dit indre hvor du kan kontrollere og styre de tanker, der skal føre dig frem til dine ønsker og mål.

Det er her du kan forandre dit liv! 

I dette MiniKursus, der består af en TankeTræningsØvelse (lydfil) + 6 tekster, kan du lære om tankens kraft, og at vi selv kan vælge, hvad vi vil tænke.

For alting bliver lettere, når du med hensigtsmæssige tanker og reaktioner møder dagligdagens udfordringer

Med TankeTræningsØvelsen SE dit barn i et nyt lys erfarer du hvordan du ved at ændre dit fokus og forandre din indstilling til dit barn kan fremelske  barnets positive egenskaber og evner ved at fokusere på dem. Og efterhånden vil du SE det vi alle dybest set ønsker: glade, selvstændige, tilfredse og harmoniske børn.  

Det ændrede syn på dit barn skaber plads til, at de gode fine kvaliteter i barnet kan folde sig ud. Du ser forbi ydre adfærd, som et slør eller gardin, der bliver trukket til side - og du ser dit strålende dejlige barn - du ser dets smukke rene væsen.

Dit barn vokser og blomstrer, når du ser dets gode sider. Det giver barnet mulighed for at udtrykke sine talenter og kvaliteter. Du får det bedste frem i dit barn, og selv får du større fred og indre ro.