Igangværende Lektion
Kursus indhold

SE dit Barn i et nyt lys

SE dit Barn - TankeTræning for Forældre er en struktureret metode til at ændre din opfattelse - og ikke bare hvilken som helst opfattelse, men din opfattelse af DIT BARN!

Med SE dit Barn - TankeTræning for Forældre har vi ikke fokus på at udvikle intellektuelle sværvægtere, (som beskrevet i Rosenthal-eksperimentet) men at fremelske latente positive karaktertræk som optimisme, selvrespekt og indre ro, for der er ingen steder hvor disse fine kvaliteter ikke har betydning og værdi.  

Det er det SE dit Barn fokuserer på. 

Du får værktøjer til at blive i stand til at ændre opfattelse, og begynde at opleve hverdagen på en ny måde. Dit barn blomstrer, når du ser det i et nyt lys. Du skaber en stemning af tillid, åbenhed, accept og kærlighed, og SER dit barn gennem "glædesbriller" og "taknemmelighedsbriller" - og det bliver det herligste syn af alle!    

Med mentaltræning åbnes nye døre, fordi du SER dit barns enorme potentiale. Du SER barnet i et nyt lys, fra en helt ny vinkel, med forståelsen af og troen på, at barnet kan vokse og udvikle sig og udfolde selvværd, glæde, idérigdom og kærlighed.           

Du træner en ny opfattelse af barnet, der siger: 

“Jeg vælger at SE barnet gennem optimistiske glædesfyldte øjne. Her har vi et barn, der kun lige er i starten af sin livsbane - det er i fuld gang med at lære om sig selv og livet.”          

Så lad os gøre brug af Rosenthals opdagelser og de psykologiske indsigter om, at dine forventninger til dit barn påvirker barnet. Og vores viden om, at barnets personlighed og adfærd ikke ligger fastlagt fra fødslen, men hele tiden formes og dannes.   

For når først vi har fået erkendelsen af, at vores tanker om og syn på vores børn er altafgørende for deres velbefindende, vil vi aldrig mere holde os tilbage med at hjælpe dem i en positiv retning.

Intet har så stor betydning, som de tanker vi tænker
- også tanker om vores børn.


Du kan plante en ny opfattelse af dit barn i dit eget sind.

Du kan gør noget ekstraordinært.

Du kan støtte dit barn i at udvikle kvaliteter som glæde, livsmod, selvværd og indre tryghed, der danner fundamentet til et meningsfyldt liv.

Kurset her er en indføring i Tanketræning og dit indre Mentale Kontrolrum - et sted i dit indre hvor du kan kontrollere og styre de tanker, der skal føre dig frem til dine ønsker og mål.

Det er her du kan forandre dit liv! 

I dette MiniKursus, der består af en TankeTræningsØvelse (lydfil) + 6 tekster, kan du lære om tankens kraft, og at vi selv kan vælge, hvad vi vil tænke.

For alting bliver lettere, når du med hensigtsmæssige tanker og reaktioner møder dagligdagens udfordringer

Med TankeTræningsØvelsen SE dit barn i et nyt lys erfarer du hvordan du ved at ændre dit fokus og forandre din indstilling til dit barn kan fremelske  barnets positive egenskaber og evner ved at fokusere på dem. Og efterhånden vil du SE det vi alle dybest set ønsker: glade, selvstændige, tilfredse og harmoniske børn.  

Det ændrede syn på dit barn skaber plads til, at de gode fine kvaliteter i barnet kan folde sig ud. Du ser forbi ydre adfærd, som et slør eller gardin, der bliver trukket til side - og du ser dit strålende dejlige barn - du ser dets smukke rene væsen.

Dit barn vokser og blomstrer, når du ser dets gode sider. Det giver barnet mulighed for at udtrykke sine talenter og kvaliteter. Du får det bedste frem i dit barn, og selv får du større fred og indre ro.