Igangværende Lektion
Kursus indhold

Visualisering

I Det Mentale Kontrolrum® (et "sted" i det indre) gør vi brug af forestillingsevnen, som er evnen til at skabe billeder af det vi kender og det vi ikke kender. 

Forestillingsevnen anvendt bevidst, er det vi kalder visualisering. Formålet er at forstærke tanken og påvirke krop, følelser og handling. 

I øvelsen guides du til at lede din tanke- og billeddannelse hen mod målet: SE dit dejlige glade barn.

Billederne sætter sig i Underbevidstheden og bliver styrende for tanker, følelser og handlinger. Forklaringen er, at Underbevidstheden ikke er i stand til at skelne mellem forestillingsbilleder og virkelighed. 

Det du tænker siger og tror på igen og igen tror Underbevidstheden på og lidt efter lidt viser det sig i den ydre verden.