Igangværende Lektion
Kursus indhold

SE dit Barn i et nyt lys

SE dit Barn - mentaltræning for forældre er en struktureret metode til at ændre din opfattelse - og ikke bare hvilken som helst opfattelse, men din opfattelse af DIT BARN!

Med SE dit Barn - mentaltræning for forældre har vi ikke fokus på at udvikle intellektuelle sværvægtere, (som beskrevet i Rosenthal-eksperimentet) men at fremelske latente positive karaktertræk som optimisme, selvrespekt og indre ro, for der er ingen steder hvor disse fine kvaliteter ikke har betydning og værdi.  

Det er det SE dit Barn fokuserer på. 

Du får værktøjer til at blive i stand til at ændre opfattelse, og begynde at opleve hverdagen på en ny måde. Dit barn blomstrer, når du ser det i et nyt lys. Du skaber en stemning af tillid, åbenhed, accept og kærlighed, og SER dit barn gennem "glædesbriller" og "taknemmelighedsbriller" - og det bliver det herligste syn af alle!    

Med mentaltræning åbnes nye døre, fordi du SER dit barns enorme potentiale. Du SER barnet i et nyt lys, fra en helt ny vinkel, med forståelsen af og troen på, at barnet kan vokse og udvikle sig og udfolde selvværd, glæde, idérigdom og kærlighed.           

Du træner en ny opfattelse af barnet, der siger: 

“Jeg vælger at SE barnet gennem optimistiske glædesfyldte øjne. Her har vi et barn, der kun lige er i starten af sin livsbane - det er i fuld gang med at lære om sig selv og livet.”          

Så lad os gøre brug af Rosenthals opdagelser og de psykologiske indsigter om, at dine forventninger til dit barn påvirker barnet. Og vores viden om, at barnets personlighed og adfærd ikke ligger fastlagt fra fødslen, men hele tiden formes og dannes.   

For når først vi har fået erkendelsen af, at vores tanker om og syn på vores børn er altafgørende for deres velbefindende, vil vi aldrig mere holde os tilbage med at hjælpe dem i en positiv retning.

StartPakken er en introduktion til mentaltræning og dit indre Mentale Kontrolrum - et sted i dit indre hvor du kan kontrollere og styre de tanker, der skal føre dig frem til dine ønsker og mål.

Det er her du kan forandre dit liv! 

Mentaltræning er et redskab, der tjener til udvikling af koncentration og styrkelse af din krop og dit sind.

I dette minikursus kan du lære om tankens kraft, og at vi selv kan vælge, hvad vi vil tænke. Hjernen er plastisk og derfor istand til at ændre sig, efterhånden som du træner en ny måde at opfatte på.

Alting bliver lettere, når du med hensigtsmæssige tanker og reaktioner møder dagligdagens udfordringer.

Med programmet træner du i at genfinde din styrke, holde energien oppe og lade den fortsat forny sig. Og du kan tilmed fremelske personlige egenskaber ved at fokusere på dem.

I den travle hverdag kan vi nemt blive drænet for energi. Men med den effektive energi-øvelse får du instrukser og vejledning til at omprogrammere kroppen, og øge den kostbare livsenergi. De positive tanker styrker energien indefra og beskytter mod stress, negative følelser og ubalance.   

Og som forælder bliver du præsenteret for, hvordan du ved at ændre dit fokus og forandre din indstilling, vil SE dit Barn i et nyt lys.

Det skaber plads til, at de gode fine kvaliteter i barnet kan folde sig ud. Du ser forbi ydre adfærd, som et slør eller gardin, der bliver trukket til side - og du ser dit strålende dejlige barn - du ser dets smukke rene væsen.

Dit barn vokser og blomstrer, når du ser dets gode sider. Det giver barnet mulighed for at udtrykke sine talenter og kvaliteter. Du får det bedste frem i dit barn, og selv får du større fred og indre ro.