Igangværende Lektion
Kursus indhold

BørneØvelserne

Alle mennesker har karaktertræk, positive og negative. De eksisterer i sindet, i tanke- og føleverdenen, og de viser sig i vores væremåde, adfærd, indstilling og moral. Nogen er vrede eller utaknemmelige. Andre er rolige, velovervejede, omsorgsfulde eller tålmodige. 

I SE dit Barn bruger vi Tankens Kraft til at fremelske de fineste menneskelige karaktertræk, for der er ingen steder hvor de positive kvaliteter ikke har betydning og værdi. 

Vi kalder disse træk ved personligheden for Menneskelige kvaliteter, fordi mennesket er den eneste art, der har evnen til at udvikle dem. De er medfødt, og de ligger i den menneskelige personlighed og venter på at blive hentet frem, for derefter at blive omsat til handling. 

I SE dit Barn sigter vi på at fremelske disse latente indre tilstande af kvalitet, som er barnets naturlige potentiale. For det er meget vigtigt for børn at lære at finde frem til og anerkende deres indre styrke og evne til at være rolige, fredelige og kærlige.  

Karaktertræk manifesterer sig i det ydre - i adfærden. Men oprindelsen til dem har ligget der hele tiden. De har ligget i det indre som et frø, som ved rigtig næring og pasning kan udvikle sig til en smuk blomst. Derfor siger vi at udvikling af karaktertræk er: At få noget frem der allerede ligger i individet.  

Positive karaktertræk er sider ved personligheden, som alle mennesker besidder. Men de kommer ikke af sig selv, de må hjælpes frem, ligesom det at lære at regne og skrive udvikles under de rette betingelser. 

Derfor præsenterer vi dit barn for en række positive karaktertræk, som fx Selvrespekt, Mod og evne til Venskab, der alle har universel værdi. Det er blot en lille del af den brede vifte af karaktertræk, for der er mange af dem, men vi tager dem skridt for skridt i børnehøjde. Det vil sige, at vi har fokus på de træk, som er i spil på barnets niveau. Træk, der ikke alene lægger et solidt fundament, men også har betydning i barnets hverdag.     

De fine karaktertræk kan du ikke købe i supermarkedet, ej heller erhverve fra bøger eller en gave fint pakket ind. De kan kun opnås gennem egen indsats, derfor skal de kultiveres og fremelskes helt fra barndommen.   

Med SE dit Barn giver du dit barn et værktøj, så det bliver i stand til at ændre eller påvirke opfattelsen af sig selv og de personlige kvaliteter, der ligger parat til at blive hentet frem. Barnet får mere og mere kendskab til de værdifulde karaktertræk, som fremover vil være pejlemærker for et værdigt liv i vækst. 

Børneøvelserne er fortalt som historier, der skaber Tanker og følelsen af at være i besiddelse af de forskellige karaktertræk. Tanken og Følelsen breder sig ud i alle kroge af kroppen, og når Øvelsen gentages sætter det sig efterhånden både i krop og sind som noget velkendt i det virkelige liv. 

Historierne har indvirkning på barnets følelser og mentalitet og hjælper med at udvikle en fin karakter. Drengen Hubert, som er den gennemgående figur i alle historierne, hjælper barnet med at forstå hvilken type tanker, der udvikler positive karaktertræk, og hvordan de integreres i det daglige liv. Han lærer barnet at tænke på et højere niveau, ved at forklare, at man kan lære hvilke personlige kvaliteter der er nødvendige for fx at få en ven, eller hvorfor det er vigtigt at kunne beherske sig, være taknemmelig eller passe godt på sin krop.       

Med SE dit Barn får børn muligheden for at erfare og erkende deres egne indre medfødte værdier, som kan bidrage til personlig, social og moralsk udvikling. Med dybe konsekvenser ud i fremtiden kan det medvirke til, at disse unge drenge og piger vil medvirke til at skabe en fredeligere verden.