Igangværende Lektion
Kursus indhold

TankeTræning

I SE dit Barn praktiserer vi TankeTræning, baseret på den kendsgerning at al skabelse har sit udspring i Tanken.

Med TankeTræning, også kaldet mentaltræning, øver vi os i bevidst at styre tankerne i en bestemt retning. For tænkeevnen skal trænes, og jo mere du træner jo mere vokser den. Helt på samme måde som vi kan ændre vores krop gennem træning, kan vi også ændre vores Tankeprocesser.                    

Videnskaben viser os, at al læring sker gennem gentagelse - og det kommer ikke bag på os, for vi ved jo alle at vi ikke opnår resultater uden øvelse. Forklaringen er den, at jo oftere et bestemt kredsløb i hjernen tages i brug og trænes, jo stærkere vil kredsløbet blive. Og dertil kommer, at hjernen er plastisk, hvilket vil sige, at den bliver ved med at forme og forandre sig ved gentagelse. 

På den måde kan vi forme og forskønne vores personlighed, og træne nye positive reaktioner, adfærd og væremåde. Ved hver tanke vi tænker, dannes et netværk i hjernen, der sætter et spor, som ved gentagelse med tiden bliver dybere og dybere. Vi danner spor som ved træning bliver mere og mere velkendt, for til sidst at blive en integreret del af personligheden. Tænker du fx Taknemmelighed igen og igen, vil det danne Tankespor, der til sidst bliver en naturlig del af dig. Så ja, vi kan med TankeTræning udvikle vores personlighed.

SE dit Barn udspringer af mange års erfaring med Kognitiv Terapi, der har til formål at fremme positiv vækst ved at rette fokus på vores Tankeprocesser. Vi holder både dig og dit barn i hånden, leder jer gennem træningen, metoderne og teksterne, der jævner vejen til at opnå forståelse og udfoldelse af menneskets allerfineste personlige kvaliteter.   

Vi vækker slumrende medfødte kræfter og potentiale til live, for at skabe det strålende liv som, vi alle fortjener. Vi glemmer fortiden, bruger fantasien og udvider forestillingsevnen, så vores Tankeevne bliver stærkere og stærkere. 

For at opnå resultater er det nødvendigt at kunne koncentrere sin mentale kraft på gode positive tanker. Det opnås kun ved gentagelse på gentagelse, så derfor praktiserer vi Tanketræning. 

I BørneØvelserne forestiller barnet sig selv være i besiddelse af forskellige positive karaktertræk som Selvværd, Mod og Optimisme, ved at SE sig selv være en aktiv medspiller i historierne. Jo flere stærke billeder, der tilføjes med farver, lyde og følelsesmæssige stemninger understreget af tanker og ord, des stærkere virker indtrykket - og jo bedre bliver resultatet.

Drengen Hubert underviser, guider og motiverer dit barn til at få kontrol over tanke- og ønskeevnen, så det vil gå i den retning, der peger mod positive mål til gavn for sig selv og helheden. Han fremelsker barnets færdighed til bevidst at lede tankerne i en positiv retning - som er den mest værdifulde evne dit barn nogensinde kan udvikle.

TænkeTræning er Indre Træning, der foregår i vores fantasi og Tankeverden. Når også du, som forælder, deltager i den indre forvandling af tænkemåde, får det betydning for fremtiden. Efterhånden vil den nye måde at tænke på blive stærkere end den gamle og du vil SE dit barns medfødte natur i et strålende klart lys.