Igangværende Lektion
Kursus indhold

Uddannelse

Vi kalder SE dit Barn for en Uddannelse i at anvende Tankens Kraft, til at opbygge positive karaktertræk. Vi fokuserer på at styrke menneskelige kvaliteter, som det nuværende uddannelsessystem (endnu) ikke omfatter.

Vi voksne har ikke lært meget om, hvordan vi skal forholde os til vores indre liv, vores tanker og følelser. Vi har lært så mange ting om verden, så mange færdigheder, men ingen lærte os om tankeprocesser, og hvad vi stiller op hvis vi føler håbløshed, mindreværd eller magtesløshed. Ingen lærte os at vores Tanker skabte disse destruktive følelser og at den samme Tanke kan skabe følelser af livsmod, selvrespekt og glæde.

Sådan som uddannelsessystemet fungerer i dag, rettes der fokus på den fysiske og intellektuelle træning. Uheldigvis glemmer vi stadig den personlige, mentale, moralske og åndelige udvikling. Så i skolen lærer vores børn at tjene til livets ophold, men ikke at mestre selve livet, ved at udvikle selvværd og indre tryghed og sikkerhed. For det er ikke nok at kunne regne, læse og skrive. Livet kræver mere af os. Livet og vores tid her på denne dejlige jord har opgaver til os: At blive bedre mennesker med positive karaktertræk. 

Det er her SE dit Barn kommer med en udstrakt hånd, i ønsket om at alle børn må lære at anvende Tankens Kraft, så de kan udvikle de fineste menneskelige kvaliteter - og du som forælder hjælper dem godt på vej.

De gamle skrifter siger:

At udvikle en fin karakter skulle være slutmålet på al læring 

 

Det vil sige, at læring eller uddannelse ikke kun er boglig viden. Intellektuelle evner er ikke nok, de gør os ikke til bedre mennesker. Derfor har vi brug for uddannelse i at opnå en fin karakter som evne til venskab, samhørighed, selvrespekt og taknemmelighed, der kan hjælpe os på livets uforudsigelige rejse.  

Så der ligger en opgave foran os, og vi som forældre må gå forrest og bane vejen, så den kommende generation af dejlige unge mennesker får udviklet de kvaliteter, der kan opbygge et samfund med moral og værdier, der har til hensigt at skabe menneskelighed. Det vil give dem fundamentet til at indlede de nødvendige forandringer verden har brug for - men kun hvis de er grundigt forberedt på denne opgave. 

Uddannelse kan gøre en person “stor“, udvikling af menneskelighed og karakter kan gøre en person “god“. Den ene er for hovedet, den anden for hjertet. Hvis begge kommer til udtryk er der balance. Hvis ikke, ja så får vi problemer.

Børn er verdens fremtid så derfor forbereder vi dem, ved at investere både i den akademiske og den karaktermæssige uddannelse - ikke blot i deres hjerner men også i deres hjerter.