Igangværende Lektion
Kursus indhold

Underbevidstheden

Vi skal aldrig undervurdere Underbevidstheden

Alle dine oplevelser og erfaringer bliver lagret i Underbevidstheden. Det er herfra du styres af vaner og holdninger, din kultur, opdragelse osv. Alt hvad du har tænkt sagt set og hørt bliver gemt her. Både det positive og det negative. Alle de kærlige ord du har hørt og de smukke ting du har set. Hver eneste ydmygelse og kritik du har været offer for. Jo oftere det blev tænkt, sagt, set og hørt, jo dybere spor har det sat.

Underbevidstheden styrer automatisk hvordan vi opfatter, fordi den er blevet programmeret til at tænke føle reagere og handle på bestemte måder i bestemte situationer. Det er opbevaret i dybet af vores sind, og er nu blevet til vaner.

Underbevidstheden er underlagt sin prægning og programmering. Den har ikke sin egen vilje. Den sætter ikke spørgsmålstegn eller ræsonnerer, den bestrider ikke det den får fortalt, men gør blot hvad den får besked på. Den er i sandhed en lydig tjener!

Vi er blevet programmerede fra første færd og bliver det hele tiden på godt og ondt, og disse programmer former vores oplevelser af os selv og verden.

Men vi kan bevidst påvirke Underbevidstheden. For barnet sker det på en legende måde gennem historierne. Med TankeTræning praktiserer vi bevidst selvprogrammering. Vi installerer simpelthen et nyt program, hvilket vil sige at vi vælger at påvirke Underbevidstheden med tanker der fører til positive følelser og adfærd. Det er essensen i SE dit Barn.

BørneØvelserne påvirker Underbevidstheden på en legende måde gennem historierne. Når du som Forælder træner Øvelserne mange gange, omprogrammerer du dit ubevidste sind til at arbejde for dig og ikke imod dig. Du lukker en ny opfattelse af dit barn ind i din Underbevidsthed - der kan forvandle livet både for dig selv og dit barn. 

Hør bare hvordan Goethe så viist formulerede det:

Behandl en mand, som han er, og han vil vedblive at være, som han er. Behandl en mand, som han kan og burde være, og han vil blive, som han kan og burde være.