Igangværende Lektion
Kursus indhold

Forestillingsevnen

Vi kan omprogrammere vores tanke-, føle- og adfærdsmønstre, fordi vi har friheden til at vælge hvordan vi vil tænke. Og i denne frihed ligger brugen af forestillingsevnen - evnen til at skabe billeder af det vi kender og det vi ikke kender. 

Forestillingsevnen er noget vi alle bruger hele tiden bevidst eller ubevidst. Vi kan forestille os noget der er dejligt og ønskværdigt for os eller noget der er begrænsende og ubehageligt. Alle kan lære at bruge denne evne bevidst, det gælder både børn og voksne.

Forestillingsevnen, anvendt bevidst, er det vi kalder visualisering. Det handler om at danne indre billeder, med det formål, at forstærke tanken og påvirke krop, følelser og handlinger. Ja alle områder i vores liv kan forbedres og udvikles ved hjælp af bevidst positiv anvendelse af forestillingsevnen.

Billederne sætter sig i Underbevidstheden og bliver styrende for tanker, følelser og handlinger. Forklaringen er, at Underbevidstheden ikke er i stand til at skelne mellem forestillingsbillede og virkelighed. Det du tænker, siger og tror på igen og igen tror hjernen på, og lidt efter lidt skaber den det.

Forekommer det dig vanskeligt at visualisere, så prøv følgende: 

Luk øjnene og se din hoveddør, gå ind ad døren, se dig omkring i entreen, gå videre til de andre rum… Det går ikke ud på at se med de fysiske øjne lige bag øjenlågene, du skal nærmere sætte billeder på dine tanker. På samme måde som du forestiller dig omgivelserne og personer når du læser en bog. Når du læser sidder du med åbne øjne og forestiller dig fx: Han gik hen ad gaden - på højre side var der røde huse - på venstre side lå skoven med dens forårsgrønne blade…

Det kan vi alle, vi gør det hele tiden, men vi kan være mere eller mindre trænede i at se detaljer, former og farver.

Gennem ForældreØvelserne i SE dit Barn styrker du din positive opfattelse at dit barn. Du guides til at lede din tanke- og billeddannelse hen mod målet, fx se dit dejlige glade barn, og du forestiller dig situationen som noget virkeligt - som om den allerede eksisterede.

I BørneØvelserne fremkalder dit barn sunde virkningsfulde billeder, der hjælper til at få en indre følelse af livskraft og psykisk/fysisk sundhed - som påvirker evnen til at klare sig bedre på alle områder. Barnet lærer, at det er medansvarligt for hvad der foregår i det indre, og det får en følelse af magt og mulighed for selv at påvirke egen krop og følelser.

Og for børnene er det på ingen måde svært at udføre - det er den letteste sag i verden. Børn accepterer villigt billeddannelse for det indre øje. Det er deres fantasiverden, som de er så tæt på i forvejen.

Når vi lærer børn bevidst at anvende TankeTrænings-teknikker betyder det ikke andet end at give dem en formel struktur for den fantasi de allerede gør brug af. Det er det bedste redskab du kan give dit barn - det giver styrke og mod til at leve et liv i sundhed, som ethvert barn fortjener.