Hvad er TankeLektioner?

Med TankeLektionerne vil du blive indført i TankeTræningens verden. Du vil stifte bekendtskab med begreber, som vil støtte forståelsen af Tankens betydning for livskvalitet og trivsel.

Lektionerne vil inspirere til hvordan man kan forbedre sit liv ved at anvende Tankens Kraft. Du vil både få indblik i hvordan tankeprocesser fungerer og de metoder og redskaber, der kan styrke eller ændre tankevaner.

Lektionerne vil omhandle begreber som: Forestillingsevnen, Perception/måden at opfatte på, Holdninger og Forventninger, Udvikling af Karaktertræk, Tanker og reaktioner, Tal til dit barn når det sover, Underbevidstheden, Placeboeffekten, Tankespor og meget meget mere.

Disse lektioner er til dig som forælder - dit barn gennemgår en lignende “uddannelse” med hjælp fra drengen Hubert som er den gennemgående “læremester“ i alle Børneøvelserne. Han lærer barnet hvordan det kan gøre brug af tankeevnen og udvikle et stærkt selvbillede med positive karaktertræk.